Utbildning - Safe Ride Sweden
Saferide utbildar dig i fjällsäkerhet
Saferide Sweden vill öka medvetenheten om riskerna hos dig som åker snöskoter.

Skoter lavin

Teoretisk kurs: Slao O
Målgrupp: Skoteråkare

Syfte: Öka medvetenheten hos dig som åker snöskoter.

Kurslängd: 3tim teori (inomhus)
Genomförande: enligt Slao stadgar.

Kurslitteratur: SLAO’s kurslitteratur till “SLAO 0 och övrigt befintligt material från SLAO

Övrigt: Inga förkunskaper krävs.

Info om Lavin 0 (Slao’s)
Detta är en teoretisk utbildning som ger kännedom om laviner och hur du undviker dem. Utbildningen passar alla verksamheter och genomförs uteslutande inomhus. Bildande och utlösning av så kallade snöflakslaviner.  Sambandet mellan lavinfara, terräng, snötäcke, väder och människa.
Kurslitteratur  Svenska lavinrisksskalan och SLAOs övriga lavinutbildningar.

Kursmål: Bildande och utlösning av snöflakslaviner. Sambandet mellan lavinfara, terräng, snötäcke, väder och människa. Säkerhet. Svenska lavinskalan och SLAO’s övriga
lavinutbildningar.

Skoter nivå 1

Grundutbildning för säkrare tillvaro i terrängen, utbildning riktar sig till snöskoterförare

Målgrupp
Skoteråkare som vistas i fjällnära eller brant terräng.

Syfte
Målet med utbildningen är att deltagaren skall förstå grundläggande risker med att vistas i fjällmiljö som kan innebära lavinfarlig terräng, samt förstå den Svenska lavinskalan och vad den innebär för en skoterförare. Förstå hur man genomför en kamraträddning, dvs hur en transceiver, spade och en sond skall användas tillsamans för att effektivt finna ett objekt inom ett angivet område. Även komma att få en inblick i hur väderomslag och nysnö kan påverka lavinrisken i den miljö som du är tänkt att vistas i.

Kurslängd – 8 timmar fördelat på teori och praktik enligt följande:
Slao 0  – 3 timmar teori.
Transceiversök – 2 timmar med praktisk övning.
Praktik – 3 timmars körträning med fokus på vägval och träning i att läsa av terrängen och snön.

Genomförande
Kl 08 00 Kursen startas med teori (Slao)
Ca 11 00 Lunch samt ombyte för praktisk del av utbildningen.
Ca 12 00 Transiversök med kamraträddning.
Ca 13 30 Avresa med focus på vägval och riskbedömning i terräng.
Ca 16 30 Utvärdering och sammanfattning av kursen
Ca 17 00 Avslut.
Teorilokal är ett krav och möjlighet till övernattning är en fördel, annars kan kursen hållas där det finns behov eller efterfrågan. Tiderna är preliminära och kan eventuellt ändras efter beställarens/kursdeltagarens önskemål.

Kurslitteratur:
SLAO’s kurslitteratur till “SLAO 0 och övrigt befintligt material från SLAO
Svenska Lavinskalan.
Eget material i form av video, bilder, kartor osv.

Krav:
Säkerhetsutrustning:
Egen ryggsäck med transceiver, spade och sond får användas men det ingår lån av utrustning i kursavgiften eller så kan du köpa det av oss på kursen för kommande äventyr.

Övrigt:
Godkänt förarbevis för snöskoter alt gällande bilkörkort.
Inga förkunskaper krävs
Egen eller hyrd skoter ska medtagas.
Alkotest utföres innan avfärd.

Antal deltagare:  max 8 personer.